Ads 468x60px

Mengenai PPDa

PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH

Pengarah
Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
YBhg Datuk Haji Isa bin Haji Abu


Timbalan Pengarah (Murid)
Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Tuan Haji Aminudin bin Adam


Ketua Penolong Pengarah
Sektor Pengurusan Kesihatan, Intervensi dan Asrama

Encik Cyril Christopher Singham


  
 Ketua Unit
Unit Intervensi Dadah

Tuan Haji Badrul Hisham bin Abdul Karim


Penolong Pengarah
Unit Intervensi Dadah

Encik Bashrim bin Ibrahim


 
Pengelola Kanan
Unit Intervensi Dadah

Encik Ahmad Hashimi bin MuhammadPenyataan Dasar 

Dasar Pendidikan Pencegahan Dadah, Bahagian Pengurusan Sekolah Harian adalah dasar mengenai keperluan murid, guru, kakitangan dan ibu bapa untuk menerima pendidikan pencegahan dadah bagi memastikan institusi pendidikan bebas dadah yang merupakan salah satu objektif Dasar Dadah Negara.  Dasar ini dilaksanakan melalui empat pendekatan utama iaitu pengurusan dan kepimpinan, kurikulum, kokurikulum dan pembentukan sahsiah.Visi
Sekolah Bebas Dadah Tahun 2012, Negara Bebas Dadah Tahun 2015

Misi
Melahirkan pelajar bebas dadah melalui pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Dadah ( PPDa ) yang mantap dan berkesan dalam mempastikan sekolah bebas dari dadah.

Matlamat
Matlamat Pendidikan Pencegahan dadah di Sekolah ialah untuk memberi pengetahuan, kesedaran dan keinsafan kepada murid, guru, kakitangan pendidikan dan ibu bapa agar mereka menjauhinya dan berupaya menentang ancaman dadah dengan meletakkan sasaran “Sekolah Bebas Dadah Tahun 2012”.

Fungsi
  • Pendidikan Pencegahan Awalan untuk rokok, dadah, inhalan, alkohol dan HIV/Aids.
  • Pengurusan Program Intervensi untuk murid yang berisiko dan terlibat mencuba
    rokok, dadah, inhalan, alkohol dan HIV-Aids.
  • Pengurusan Data, Penyelidikan, Dokumentasi dan Publisiti berkaitan PPDa.
  • Pengurusan Hubungan Luar